RI&E

4. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

 

Wat en waarom

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht onderdeel van de Arbowet en een middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit wordt schriftelijk vastgelegd, samen met een Plan van Aanpak, waarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s te verminderen.

 

Wanneer u wel RI&E plichtig bent, maar u heeft geen RI&E uitgevoerd, dan kunt u een boete krijgen wanneer Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet wordt naar de RI&E gevraagd.

 

Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak geeft de werkgever aan binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico's, en wat deze maatregelen opleveren.

 

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de RI&E worden aangepast. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. Zo blijft de RI&E altijd actueel.

 

Voor wie

Aan welke verplichtingen rondom de RI&E u moet voldoen is afhankelijk van de hoeveelheid personeel die u in dienst heeft. In onderstaand overzicht kun u zien wanneer u een RI&E dient uit te voeren.

Bron: rie.nl

Het toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt wordt. In onderstaand stroomschema ziet u in één overzicht wie uw RI&E mag toetsen.

Bron: rie.nl

Wat biedt Lifework?

Lifework heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren en toetsen van RI&E’s. Een RI&E uitvoeren of toetsen is maatwerk, de tijdsinvestering en kosten zijn sterk afhankelijk van uw branche en omvang van uw organisatie, wij maken graag een offerte op maat.

Offerte aanvragen of opdracht geven

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Telefoon: +31 (0)85-273 32 42

Email: info@lifework.nl

Privacyverklaring www.lifework.nl

Copyright 2021 | EVI Groep