Privacyreglement

 

De werknemer is regisseur van de eigen inzetbaarheid en staat centraal in de benadering van Lifework. De gezondheid, het vakmanschap, de motivatie voor werk en de balans werk en privé bepalen het werkvermogen en daarmee de duurzame inzetbaarheid. Lifework helpt werknemers door het opstellen van een inzetbaarheidsplan gericht op het huidige en toekomstige werkvermogen. Daarnaast ondersteunt Lifework werkgevers en werknemers door het signaleren van risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en toekomstige inzetbaarheid .


Lifework heeft de Regelhulp van de Algemene verordening gegevensbescherming gevolgd van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is in het leven geroepen om organisaties te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn volgens de AVG wettelijk verplicht de bezoekers van deze website duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens wij verzamelen en met welk doel.

 

Persoonlijke gegevens

Lifework B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken alsmede met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Verzamelen van gegevens

Bij gebruik van deze website kunt er voor kiezen om informatie aan te vragen of een offerte te ontvangen. In dat geval vragen wij u uw e-mailadres en sommige persoonlijke gegevens in te voeren. Wij gebruiken uw gegevens slechts voor het toesturen van uw aangevraagde informatie of voor het aangegeven gewenste contact. Indien er geen aanleiding is voor vervolgcontact, verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem. Wij bewaren of gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven of door u aangegeven.

 

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen. Bij gebruik van deze website verwerken wij geen andere persoonsgegevens.

 

Doel en verwerking van gegevens

Lifework gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures.

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat wij alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief heeft achtergelaten en dat we e-mailadressen of andere opgegeven gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

 

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die soms niet horen bij het domein www.lifework.nl. en wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

 

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de website.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Lifework behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van deze website zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u bij ons terecht. Lifework is te bereiken via telefoonnummer 085-2733242 en de Functionaris Gegevensbescherming (FG),

Marcel de Lange,  marcel.de.lange@arbode.nl  en/of  tel. 06 – 306 35 419.

 

Download privacyreglement

 

Copyright EVI Groep 2017

Over ons

Snel en eenvoudig toegang tot een netwerk van specialisten als u, als regisseur, dat nodig vindt. Dichtbij en actief op uw werkvloer. Dat is ons uitgangspunt bij het ontzorgen van ondernemers en preventiemedewerkers van bedrijven.

Contact

Adres: Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon: +31 (0)85 - 273 32 42

 

Email: info@lifework.nl

Privacyreglement

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>