Over Lifework

Lifework is ontstaan vanuit de visie van een arbeidsdeskundige en vanuit het verzekeringsperspectief, waarbij het uitgangspunt is dat werknemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid, zowel psychisch als lichamelijk. Wanneer een werknemer zorg draagt voor deze aspecten, levert deze een eigen bijdrage aan zijn werkvermogen. Daarnaast is het aan de werkgever om goede omstandigheden te creëren zodat de werknemer zijn werkvermogen optimaal kan benutten.

 

De werknemer is regisseur van de eigen inzetbaarheid en staat centraal in de benadering van Lifework. De gezondheid, het vakmanschap, de motivatie voor werk en de balans werk en privé bepalen het werkvermogen en daarmee de duurzame inzetbaarheid. Lifework helpt werknemers door het opstellen van een inzetbaarheidsplan gericht op het huidige en toekomstige werkvermogen. Daarnaast ondersteunt Lifework werkgevers en werknemers door het signaleren van risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en toekomstige inzetbaarheid.

 

Onze kernactiviteiten zijn:

  • Bedrijfsadvisering op het vlak van gezondheids- en vitaliteitsmanagement
  •  Versterken van werknemers door:
  • Bepalen van het werkvermogen van werknemers (WAI)
  • Opstellen en toetsen van de Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Legt contact met inkomen verzekeraars over cofinanciering en kortingen bij goed presteren

Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid

Lifework is  partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI), een netwerk gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. De bedrijven, organisaties en dienstverleners die lid zijn van het NPDI netwerk vinden het belangrijk dat werknemers langer met plezier en gezond aan het werk blijven. Dit is tegelijk van groot belang voor de doelstellingen en de continuïteit van organisaties. Lifework maakt gebruik van de instrumenten die in samenwerking van TNO zijn ontwikkeld.

 

Kwaliteit

Door de aard van de werkzaamheden hebben onze medewerkers veel te maken met (privacy)gevoelige informatie. Wij gaan hier vanzelfsprekend zeer zorgvuldig mee om.

We vinden het belangrijk dat dit voor onze opdrachtgevers en hun medewerkers aantoonbaar is en dat onze dienstverlening aan de strenge normen en wet- en regelgeving voldoet. Daarom is Lifework ISO-9001 gecertificeerd. Jaarlijks wordt onze werkwijze door een onafhankelijke (certificerende) instelling getoetst op kwaliteit.

Complimenten en klachten

Natuurlijk is het leuk om complimenten te ontvangen, echter mocht u een klacht hebben horen wij deze uiteraard ook graag.

Voor meer informatie over ons klachtenreglement klik hier: klachten-reglement

Over Lifework

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Telefoon: +31 (0)85-273 32 42

Email: info@lifework.nl

Privacyverklaring www.lifework.nl

Copyright 2021 | EVI Groep