Preventief Medisch Onderzoek

(Online)

E-PMO

Een Online Preventief Medisch Onderzoek, laagdrempelig

- Werken in de nieuwe werkelijkheid door Covid-19, de vergrijzing van je personeelsbestand, de toenemende druk op medewerkers, hoe zorg je dat je medewerker niet afhaakt?

- Hoe geef je de juiste aandacht aan je medewerker in deze bijzondere tijden?

- Hoe hou je letterlijk ‘vinger aan de pols’?

Het is zaak je medewerkers fit, weerbaar en gezond te houden. Een vitale gezonde  medewerker is weerbaar, flexibel en productief. Tevens is een vitale medewerker langer inzetbaar.

De snelste en meest voordelige manier om een Preventief Medisch Onderzoek te doen is via e-PMO.

Dit onderzoek biedt u uw medewerkers (verplicht) aan op basis van de Arbowet (artikel 18)

Inhoud e-PMO onderzoek: de vragenlijst, het adviesgesprek en de groepsrapportage

Uw werknemers ontvangen een vragenlijst waarin zij invullen hoe zij hun gezondheid en levensstijl ervaren. Na het invullen ontvangt de werknemer een persoonlijk rapport. Bij een verhoogd risico op uitvallen bespreekt de werknemer de uitslag in een adviesgesprek met een arbeidsdeskundige.

Uiteraard kunt u er voor kiezen om elke werknemer een adviesgesprek aan te bieden. Bij voldoende deelname (20 personen) ontvangt u een groepsrapportage zodat u inzicht krijgt hoe uw medewerkers hun werk beleven, waar zij energie van krijgen of waar risico’s op uitvallen liggen.

 

De vragenlijst bevat vragen over:

  • de lichamelijke en mentale gezondheid
  • de privé-werkbalans
  • de werkbeleving

 

Het adviesgesprek met de arbeidsdeskundige is een telefonisch gesprek of (op verzoek) via beeldbellen. Zo blijft het deelnemen aan het onderzoek laagdrempelig, ook nu in de tijden van het gevaar op Corona-besmetting. Op basis van de uitslag van het onderzoek adviseert en verwijst de arbeidsdeskundige hoe de werknemer het werkvermogen verbetert en / of ziekteverzuim voorkomt. De arbeidsdeskundige valt onder het toezicht van de bedrijfsarts van Lifework en overlegt daar waar nodig met de bedrijfsarts.

 

De informatie die de werknemer verstrekt is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim van de bedrijfsarts. U zult daarom nooit een groepsrapportage van ons ontvangen met informatie die te herleiden is naar een individuele werknemer.

 

Wat biedt Lifework

Lifework heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van PMO’s. Een e-PMO is laagdrempelig, snel en voordelig. Wij maken graag een offerte op maat.

 

Wist u dat een PMO wettelijk verplicht is?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat beschreven dat werkgevers werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek aan te gaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor gezondheid van werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Waarmee kunnen we jouw medewerkers mee helpen?

Maak kennis met onze online interventies

Offerte aanvragen of opdracht geven

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Telefoon: +31 (0)85-273 32 42

Email: info@lifework.nl

Privacyverklaring www.lifework.nl

Copyright 2021 | EVI Groep