Een veilig en gezond gevoel

Introductie Lifework

Elke organisatie is gebaat bij gezonde, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Medewerkers die nu en in de toekomst toegevoegde waarde leveren voor uw organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde ervaren. Dit is een actueel, maar ook complex vraagstuk, waarbij thema’s zijn:

 

  • Werknemers moeten langer doorwerken door het verhogen van de pensioenleeftijd,  en dus langer inzetbaar blijven.
  • Veranderende arbeidsrelaties – meer flexibiliteit, tijdelijke arbeidsrelaties en zelfstandigen.
  • Technologische ontwikkelingen, noodzaak van blijven leren.
  • Verlagen van ziekteverzuim, niet alleen door goede verzuimbegeleiding, maar ook door preventie door het opsporen van werknemers die dreigen uit te vallen en deze helpen aan het werk te blijven.

 

Werkvermogen

De sleutel tot succes ligt bij uw medewerkers. De gezondheid, het vakmanschap, de motivatie voor werk en de balans werk en privé bepalen het werkvermogen en daarmee de duurzame inzetbaarheid. Lifework helpt werknemers door het opstellen van een inzetbaarheidsplan gericht op het huidige en toekomstige werkvermogen. Daarnaast ondersteunt Lifework werkgevers en werknemers door het signaleren van risico’s op het vlak van veiligheid (Risico Inventarisatie & Evaluatie), gezondheid (Preventief Medisch Onderzoek) en verzuim (interveniëren als werknemers dreigen uit te vallen bij frequent verzuim door Quick Scan Werkvermogen).

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Telefoon: +31 (0)85-273 32 42

Email: info@lifework.nl

Privacyverklaring www.lifework.nl

Copyright 2021 | EVI Groep

Een veilig en gezond gevoel
Een veilig en gezond gevoel
Een veilig en gezond gevoel
Een veilig en gezond gevoel